เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2

ในสัปดาห์นี้ พี่ๆได้แบ่งผักไปปลูกและดูแลผักของตนเองที่บ้าน เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ที่โรงเรียนพี่ๆใช้ในการเตรียมพร้อมในการสอบ O-net วิธีการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูผักด้วยตนเอง รวมทั้งยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวในการเลี้ยงดู ดูแลผักอีกด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น